Socialpsykiatriskt Forum är en ideell förening som arbetar för att sprida kunskap om och vara en plattform för att dela erfarenheter kring området socialpsykiatri, psykiatri och psykisk ohälsa.

Dela din kunskap och erfarenhet med oss

Vår vision är att samhället utformas så att uppkomsten av psykisk ohälsa begränsas. Funktionshinder till följd av sådan ohälsa skall minimeras och diskrimineringen av personer med psykisk funktionsnedsättning skall upphöra. Samhällets insatser ska vara lättillgängliga och utformade med utgångspunkt i den enskildes villkor, så att alla får möjlighet till återhämtning och kan leva sitt liv utifrån sina egna behov och önskemål.


AKTUELLT

SPF Digital konferens 4 oktober 2022 kl 9-15.45

Socialpsykiatriskt perspektiv på återhämtning vid psykisk ohälsa

Program och medverkande

  • 30 år med Socialpsykiatriskt Forum Mikael Sandlund Umeå Universitet, Kommentar: Wolfgang Rutz, professor emeritus socialpsykiatri, fd chef för WHO:s psykiatriprogram och med i styrelsen för Socialpsykiatriskt Forum.
  • Brukarundersökningar och revisioner – från nyhet till nytta Nils Stenström, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Beatrice Ikonen Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH)
  • Kärnfrågor för patienter, anhöriga och professionella som kan sporra forskare och finansiärer Marie Östergren och Christel Hellberg (SBU)
  • Anhöriga till personer med psykisk ohälsa Mats Ewertzon och Ingrid Lindholm, Nationellt kompetenscentrum för Anhöriga (Nka)
  • Nationell strategi för psykisk hälsa Kristina Sinadinovic, Socialstyrelsen och Lina Wiklander, Folkhälsomyndigheten
  • Psykisk ohälsa och återhämtning i pandemitider utifrån ett socialpsykiatriskt perspektiv Zophia Mellgren Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Nils Stenström (SBU) och Conny Allaskog, ordförande Nationell samordning för psykisk hälsa (NSPH)
  • Panelsamtal: Framtidsspaning ur ett socialpsykiatriskt perspektiv Anders Printz, Regeringskansliet, Urban Markström, Umeå Universitet, Fredrik Hjulström, Akademikerförbundet SSR, Barbro Ronsten, Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH), Hanna Kataoka, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Mer praktisk information och detaljerat programinnehåll

Anmälan genom att klicka på länken nedan. Har du frågor skicka ett mail till info@admin


Socialpsykiatriskt Forum 30 år 2022!

Vid en nationell konferens under rubriken: ”Samling för socialpsykiatri” var det flera röster som betonade vikten av ett tvärvetenskapligt forum vilket resulterade i att föreningen bildades i november 1992.


Strategi för socialpsykiatriska frågor

Under föregående verksamhetsår påbörjades med att göra en strategisk plan för att sätta de socialpsykiatriska frågorna på agendan i linje med Socialpsykiatriskt Forums vision. En viktig komponent är våra arrangemang, utveckling av nätverk för dialog, kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Vill ni veta mer om vårt arbete så håll utkik här på hemsidan och på vår Facebooksida. Den nya styrelsen kommer att arbeta aktivt med dessa frågor under året.


Kommande aktiviteter

22 november 2022 kl 15-16.30 Webbaserat seminarium på temat Arbetets värde. Medverkande: Jonas Strömberg, Nils Stenström och Zophia Mellgren. Mer information kommer inom kort.


Theme: Overlay by Kaira