Socialpsykiatriskt Forum är en ideell förening som arbetar för att sprida kunskap om och vara en plattform för att dela erfarenheter kring området socialpsykiatri, psykiatri och psykisk ohälsa.

Dela din kunskap och erfarenhet med oss

Vår vision… Socialpsykiatriskt forum verkar för att öka medvetenheten och kunskaperna om psykisk ohälsa och socialpsykiatri. Den ska kunna utgöra ett kritiskt och reflekterande forum när nya modeller, nya metoder och samhälleliga reformer diskuteras och genomförs. Vår vision är ett samhälle som främjar, stärker psykisk hälsa och som har en holistisk syn på psykisk hälsa. Vi vill:

  • Förändra samhället i en riktning som främjar och stärker psykisk hälsa.
  • Sätta de socialpsykiatriska frågorna på agendan.
  • Vara en plattform som främjar forskning och idédebatt och påverkar politiken till förmån för vår vision.
  • Attrahera kompetenta människor som vill driva förändring.

AKTUELLT

Socialpsykiatriskt Forum har valt en ny styrelse som ska ta ut riktningen framöver

Den 23 mars hade Socialpsykiatriskt Forum årsmöte och har nu valt en ny styrelse. Under tidigare år har arbetet med att göra en strategisk plan för att sätta de socialpsykiatriska frågorna på agendan. En viktig komponent har varit våra arrangemang, utveckling av nätverk för dialog, kunskaps- och erfarenhetsutbyte. I år kommer den nya styrelsen arbeta aktivt med att hitta arbetssätt föreningen kan möta samtiden på ett bra sätt och förverkliga visionen.

Vi behöver var fler som är engagerade

Föreningen har också påbörjat förberedelser för verksamhetsåret. Vill du engagera dig tillsamman med oss tveka inte att höra av dig! Du når oss genom att höra av dig till info@socialpsykiatrisktforum.nu  


Socialpsykiatriskt Forum firade 30 år 2022

Vid en nationell konferens under rubriken: ”Samling för socialpsykiatri” var det flera röster som betonade vikten av ett tvärvetenskapligt forum vilket resulterade i att föreningen bildades i november 1992.


Kommande aktiviteter

Styrelsen – arbetsdag 4 maj


Theme: Overlay by Kaira