Dela erfarenhet och kunskap med Socialpsykiatriskt Forum

Uddevalla

Socialpsykiatriskt forums vision är att samhället utformas så att uppkomsten av psykisk ohälsa begränsas.

Funktionshinder till följd av sådan ohälsa skall minimeras och diskrimineringen av personer med psykisk funktionsnedsättning skall upphöra.

Samhällets insatser ska vara lättillgängliga och utformade med utgångspunkt i den enskildes villkor, så att alla får möjlighet till återhämtning och kan leva sitt liv utifrån sina egna behov och önskemål. 

Läs hela visionen här

Aktuellt

Föreningsaktiviteter

2016-02-10

Välkommen till föreningens årsmöte den 31 mars i Stockholm! Glöm inte att förnya ditt medlemskap! Vi behöver ditt stöd.

Medlemskap

2015-01-12

Vi hälsar gamla och nya medlemmar välkomna till ett nytt spännande år med Socialpsykiatriskt Forum. Nu är det dags att betala in medlemsavgiften för 2015. Det gör du genom att betala in 300 kr på föreningens plusgiro 921 17 45-6. Avgiften för organisationer/företag är 1 000 kronor. Samtidigt sänder du ett mejl till föreningens kansli och lämnar namn- och adressuppgifter, adressen är info@socialpsykiatrisktforum.nu

Nationell konferens 2014 - Återhämtning mot psykisk hälsa

2014-09-29

Blekinge kompetenscentrum (BKC) inbjuder till Nationell konferens i Ronneby 2 december 2014. Blekingeparaplyet i samverkan med Socialstyrelsen, SKL, Hjärnkoll, Socialpsykiatriskt Forum och NSPH.Presentation av från delprojekten "Kultur och hälsa", "Pengar och ensamhet" samt "Brukarinflytande".

Kallelse till föreningens årsmöte

2014-03-02

28 mars kl 13:30 hos RSMH på Instrumentvägen 10 i Stockholm. ACT-teamet i Malmö presenterar sin verksamhet som inledning till årsmötet. Processledare Gunilla Cruce, psykiater Måns Gerle och brukarspecialisten AnnCharlotte Björklund berättar om hur det är att arbeta enligt ACT-modellen (ACT=Assertive Community Treatment). . För deltagande i seminariet tas en avgift om 100 kr, kontant betalning.

Nyhetsbrev 1, 2014

2014-03-02

Årets första nyhetsbrev och det sista med Pia Johansson som webredaktör. Här presenteras nyheter rörande föreningen och några andra aktualiteter.

Attityder förändras

2014-02-13

Allmänhetens attityder till personer med psykisk ohälsa har förändrats under åren då projektet Hjärnkoll bedrivits, enligt hemsidan för Handisam.

K2 tioårsjubilerar

2014-01-31

Återhämtnings-och rehabiliteringsenheten K2 i Östersund firar tio år och bjuder på föreläsningar

ACT- projekt i Malmö

2014-01-31

I Malmö pågår ett Accertive Community Treatment projekt (förkortat ACT) sedan något år tillbaka.

Minuskonto

2014-01-23

Kampanjen Hjärnkolls rapport, Minuskontot som berör de ekonomiska villkoren för människor med psykisk funktionsnedsättning, finns nu tillgänglig.– Ekonomiska villkor för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Mänskliga rättigheter och psykisk ohälsa

2014-01-22

Framgångsrikt arbete med mänskliga rättigheter för människor med psykisk ohälsa kan premieras genom en utmärkelse som delas ut av ”Geneva Prize Foundation for Human Rights in Psychiatry”.