Socialpsykiatriskt Forum är en ideell förening som arbetar för att sprida kunskap om och vara en plattform för att dela erfarenheter kring området socialpsykiatri, psykiatri och psykisk ohälsa.

Dela din kunskap och erfarenhet med oss

Vår vision är att samhället utformas så att uppkomsten av psykisk ohälsa begränsas. Funktionshinder till följd av sådan ohälsa skall minimeras och diskrimineringen av personer med psykisk funktionsnedsättning skall upphöra. Samhällets insatser ska vara lättillgängliga och utformade med utgångspunkt i den enskildes villkor, så att alla får möjlighet till återhämtning och kan leva sitt liv utifrån sina egna behov och önskemål.


AKTUELLT

Digitalt seminarium

Arbetets värde 22 november kl. 15-16.30

Att människor med olika typer av funktionsnedsättningar ska kunna arbeta eller studera ger vinster för såväl individ som samhälle. Att ha ett arbete stärker självkänslan och bidrar till inkludering och delaktighet i samhället.

Det här seminariet handlar om arbetsinriktad rehabilitering och hur den kan skapa värde för grupper som ofta står långt ifrån arbetsmarknaden. Under seminariet ges en övergripande bild av nuläget på arbetsmarknaden för grupper med psykiska funktionsnedsättningar och de utmaningar som finns. Den evidensbaserade metoden Individanpassat stöd till arbete (IPS) presenteras av arbetsspecialister som använt IPS under många år. Vi tar också upp forskningsresultat där IPS utvärderats för olika grupper i olika kontexter.

Medverkande Jonas Strömberg, metodutvecklare/metodhandledare IPS, Zophia Mellgren ordförande Socialpsykiatriskt Forum, Gunilla Bergström, forskare FoU i Väst, Nils Stenström, projektledare SBU

Deltagandet är kostnadsfritt. Seminariet genomförs i samarbete med Studiefrämjandet – anmälan sker via deras hemsida, genom att följa länken nedan.

Har du frågor skicka ett mail till info@socialpsykiatrisktforum.nu


Socialpsykiatriskt Forum 30 år 2022!

Vid en nationell konferens under rubriken: ”Samling för socialpsykiatri” var det flera röster som betonade vikten av ett tvärvetenskapligt forum vilket resulterade i att föreningen bildades i november 1992.


Strategi för socialpsykiatriska frågor

Under föregående verksamhetsår påbörjades med att göra en strategisk plan för att sätta de socialpsykiatriska frågorna på agendan i linje med Socialpsykiatriskt Forums vision. En viktig komponent är våra arrangemang, utveckling av nätverk för dialog, kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Vill ni veta mer om vårt arbete så håll utkik här på hemsidan och på vår Facebooksida. Den nya styrelsen kommer att arbeta aktivt med dessa frågor under året.


Kommande aktiviteter

Se aktuellt ovan.


Theme: Overlay by Kaira