Dela din erfarenhet och kunskap med oss

Socialpsykiatriskt Forum är en ideell förening som arbetar för att sprida kunskap om och vara en plattform för att dela erfarenheter kring området socialpsykiatri, psykiatri och psykisk ohälsa. 

Vår vision är att samhället utformas så att uppkomsten av psykisk ohälsa begränsas. Funktionshinder till följd av sådan ohälsa skall minimeras och diskrimineringen av personer med psykisk funktionsnedsättning skall upphöra. Samhällets insatser ska vara lättillgängliga och utformade med utgångspunkt i den enskildes villkor, så att alla får möjlighet till återhämtning och kan leva sitt liv utifrån sina egna behov och önskemål. 

Läs hela visionen här

Aktuellt

Dags för SPF:s medlemmar att motionera

2019-10-03

Som medlem i Socialpsykiatriskt forum kan Du påverka föreningens arbete! Inför årsmötet som kommer att hållas i slutet av mars 2020 påminner vi därför våra medlemmar om möjligheten att skicka in motioner till styrelsen.

Välkommen till Värden i vården - SPF:s konferens 2019

2019-09-01

Programmet är nu till stora delar klart och anmälan till konferensen öppen. Syftet med dagen är att ringa in och diskutera hur olika faktorer påverkar förutsättningarna för ett gott stöd och en god vård för personer med psykisk ohälsa. Vad är det som bidrar till att socialpsykiatrins och psykiatrins insatser ser ut som de gör och vilka konsekvenser får det för brukaren? Vilka värden är det som styr dessa verksamheter och hur kan de förändras för att skapa bättre förutsättningar för ett gott stöd och en god vård för personer med psykisk ohälsa? Dagen riktar sig till dig som har ett intresse för området psykisk hälsa/ohälsa. Det kan exempelvis vara personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, närstående, personal inom såväl kommunal som regional verksamhet (socialpsykiatri och psykiatri), godemän, politiker, forskare med flera. Programinnehåll och mer praktisk information om konferensen och anmälan finns om du följer länken.