Dela din erfarenhet och kunskap med oss

Socialpsykiatriskt Forum är en ideell förening som arbetar för att sprida kunskap om och vara en plattform för att dela erfarenheter kring området socialpsykiatri, psykiatri och psykisk ohälsa. 

Vår vision är att samhället utformas så att uppkomsten av psykisk ohälsa begränsas. Funktionshinder till följd av sådan ohälsa skall minimeras och diskrimineringen av personer med psykisk funktionsnedsättning skall upphöra. Samhällets insatser ska vara lättillgängliga och utformade med utgångspunkt i den enskildes villkor, så att alla får möjlighet till återhämtning och kan leva sitt liv utifrån sina egna behov och önskemål. 

Läs hela visionen här

Aktuellt

Välkommen till Värden i vården - SPF:s konferens 2019

2019-09-01

Programmet är nu till stora delar klart och anmälan till konferensen öppen. Under två dagar ska vi tillsammans söka svar, belysa goda exempel och fundera, problematisera kring ämnet. Vad beror det på att socialpsykiatrins och psykiatrin insatser och organisation ser ut som de gör? Varför jobbar inte alla evidensbaserat? Varför samverkar inte kommun och landsting bättre kring patienten? Vi vill undersöka hur förutsättningarna för vård och stöd påverkar hur det ser ut. Vi vill analysera och diskutera betydelsen av ledning och styrning. Vilken roll som finansiering, organisation och lokala förutsättningar spelar? Vad skillnaden är på New Public Management och tillitsbaserad styrning och vad skillnaden är mellan personcentrerad vård och värdebaserad vård? Programinnehåll och mer praktisk information om konferensen och anmälan finns om du följer länken.

Nominera till utmärkelsen God Socialpsykiatri

2019-06-26

Som medlem i Socialpsykiatriskt forum har du nu möjlighet att sända förslag på verksamhet eller person som du vill nominera till utmärkelsen God Socialpsykiatri. Nomineringen med motivering ska vara inskickad senast 12 september 2019.