Socialpsykiatriskt Forum är en ideell förening som arbetar för att sprida kunskap om och vara en plattform för att dela erfarenheter kring området socialpsykiatri, psykiatri och psykisk ohälsa.

Dela din kunskap och erfarenhet med oss

Vår vision är att samhället utformas så att uppkomsten av psykisk ohälsa begränsas. Funktionshinder till följd av sådan ohälsa skall minimeras och diskrimineringen av personer med psykisk funktionsnedsättning skall upphöra. Samhällets insatser ska vara lättillgängliga och utformade med utgångspunkt i den enskildes villkor, så att alla får möjlighet till återhämtning och kan leva sitt liv utifrån sina egna behov och önskemål.


AKTUELLT – Seminarieserie
Socialpsykiatriskt perspektiv på återhämtning vid psykisk ohälsa

12 november kl 15.00–16.30
Arbetets värde – en konkret väg till återhämtning

Hur ser sysselsättningen ut för utsatta grupper idag i Sverige? Vad behöver utvecklas och hur kan vi skapa inkluderande arbetsplatser? Under seminariet får vi lära oss mer om IPS-metoden och vi får träffa Alex som berättar om vägen mot arbete och studier och vad det betytt i dialog med sin arbetsspecialist.

Seminariet är kostnadsfritt och sänds via webben

3 december kl 14.00–15.30
Samverkan – brukare- och närståendeinflytande

Ett seminarium om brukare- och de närstående samverkan och inflytande i relation till olika perspektiv; makt och brukarinflytande samt närståendes betydelse vid återhämtning. Efteråt bjuder vi in till dialog för att ställa frågor och med möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte

Seminariet är kostnadsfritt och sänds via webben

Theme: Overlay by Kaira