2007

Exempel som inspirerar

2007-11-16

En nyutkommen skrift skildrar verksamheter på åtta orter i landet som ser möjligheterna framför svårigheterna.

Intryck från Världskongress i socialpsyk

2007-11-13

Olle Östman rapporterar från en världskongress med spännande innehåll men med svag svensk medverkan. Konferensen gav en aktuell bild av forskningsläget inom socialpsykiatrisk verksamhet.

Världskongress i Socialpsykiatri

2007-10-15

Den 21-24 oktober samlas deltagare från hela världen för att fördjupa sig i senaste rönen kring socialpsykiatri.

chefstraff

2007-10-14

Mötesplats Malmö

2007-09-12

CEPI -Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser bjuder in till konferens i Malmö den 13-14 november. Konferensen är tänkt att vara den första i en återkommande mötesplats för alla som aktivt ägnar sig åt socialpsykiatriskt forsknings- eller utvecklingsarbete.

Tipsa valberedningen

2007-08-31

Känner du någon som har ett engagemang för de sociala synsätten i stöd till psykiskt funktionshindrade? Eller vill du kanske själv engagera dig för att lyfta viktiga frågeställningar?

Mycket på gång

2007-08-31

Träffen för ledare inom socialtjänsten den 2:e oktober blir den första av höstens utåtriktade aktiviteter. Men mycket mer är på gång.