Mötesplats Malmö

Mötesplats Malmö

CEPI -Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser bjuder in till konferens i Malmö den 13-14 november.

Konferensen är tänkt att vara den första i en återkommande mötesplats för alla som aktivt ägnar sig åt socialpsykiatriskt forsknings- eller utvecklingsarbete. I första hand vill vi fokusera på två områden

  • Psykosociala insatser för personer med psykiska funktionshinder och implementering av sådana insatser
  • Projekt kring bemötande, stigma, empowerment och andra aspekter på samhällelig livssituation för personer med psykiska funktionshinder

Konferensen kommer huvudsakligen att innehålla seminarier där deltagare presenterar egna projekt

Konferensen äger rum på Malmö högskola och är kostnadsfri. Deltagare står själva för kostnader för resor och övernattning