2008

Äldrepsykiatrin under avveckling?

2008-12-30

En ny inventering av äldre­psykiatrin är genomförd. Rapporten visar ett nedslående resultat. Ytterligare försämringar har skett sedan den förra inventeringen 1999-2000.

Regeringen stödjer rehabilitering i tredje sektorn

2008-12-18

Nästa år får arbetsförmedlingen och försäkringskassan tillsammans 50 miljoner kronor för att ordna fram sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning, enligt Dagens Eko/Sveriges Radio.

Fördelning av kompetensutveckling klar

2008-12-17

Socialstyrelsen presenterar idag vilka projekt som får medel för kompetensutveckling av baspersonal.

Upprörda röster för Växtkraft

2008-12-12

Flera medier har rapporterat om neddragningen av den socialpsykiatriska verksamheten Växtkraft med Gunnareds gård, Göteborg. Debattörerna hävdar att den i praktiken är nedlagd.

Tvångsmedicinering utan evidens

2008-12-09

Det finns inte vetenskapliga bevis för att det är bra att tvångsmedicinerna personer med psykisk sjukdom. Det hävdar brittiska forskare som gjort en internationell studie.

Risker med tidig diagnos

2008-12-04

Symtom som överensstämmer med tecken på en annalkande psykos kan vara effekter av långvariga övergrepp. En tidig diagnos på schizofreni kan bli ödesdiger för sådana patienter, enligt en ny avhandling vid Linköpings universitet.

Höstens läkardebatt

2008-12-03

Ny portal om hjälpmedel

2008-12-03

Via en ny portal vill Hjälpmedelsinstitutet sprida information om kognitiva hjälpmedel, vad som finns och var man kan få tag i dem. Portalen vänder sig till dig som själv har en kognitiv funktionsnedsättning, närstående, yrkesverksamma på området och andra intresserade.

Fakta om tvång

2008-12-03

Så här främjar vi barns hälsa

2008-12-01

Flera aktuella initiativ sätter fokus på barns psykiska hälsa och hur samhället bättre kan främja den.

Filmer om återhämtning

2008-11-19

Nu presenterar Cassandra film fler filmer om hur det är att leva med psykisk ohälsa och vägar till återhämtning.

Sociala företagarmässan 2008

2008-11-18

Den 20-22 november står portarna öppna till Kulturhuset i Stockholm. En mässa där sociala arbetskooperativ och andra sociala företag från hela Sverige finns representerade.

Doktorandnätverk om Socialpsykiatri

2008-11-18

I slutet av september träffades 13 doktorander i Falun för att skapa ett nätverk för doktorander inom det socialpsykiatriska fältet.

Utblick Socialpsykiatri

2008-11-13

Ny minnesfond

2008-10-29

Under årsmötet 2008 instiftades Olle Lönnerbergs minnesfond. Syftet med fonden är att göra det möjligt för personer med egen erfarenhet av psykiska funktionshinder att delta på Socialpsykiatriskt forums arrangemang helt utan kostnad.

Forum utvecklar verksamheten

2008-09-15

I dagarna går en inbjudan till samarbete ut till kommuner och landsting. Forum har sedan 1992 spridit kunskap om vård, stöd och rehabilitering för personer med psykiska funktionshinder. Nu utvecklas vi verksamheten.

Möjlighetens metoder 2009

2008-09-15

Regeringens satsning på stöd till psykiskt funktionshindrade handlar till stor del om rehabilitering och stöd till arbete och meningsfull fritid. Mellan januari och mars arrangeras konferenser på fyra orter i landet.

Socialpsykiatri - ett av tre ben

2008-07-04

I Läkartidningen har det under våren förts en debatt om kunskapsbasen för psykiatrins arbete. En rad läkare har deltagit. I Senaste numret skriver Greger Ahnlund, överläkare vid psykiatriska kliniken i Landskrona och tidigare sekreterare i Socialpsykiatriskt forum om att det är just kombinationen av det medicinska, det psykologiska och det sociala kunskapsområderna som utgör fundamentet för psykiatrins arbete.

Ny chans till konferens!

2008-06-23

Socialpsykiatriskt forums konferenser Möjlighetens metoder och Mötesplats boendestöd lockade under våren många besökare. Flera hundra personer som ville delta fick tyvärr inte plats. Nu finns det en ny chans!

Forum debatterar i tidskriften Socionome

2008-05-22

Flera av ledamöterna i Socialpsykiatriskt forums styrelse medverkar i tidskriftens Socionomens 100-sidiga temanummer. Läs deras bidrag.

Ny vision antagen vid årsmötet

2008-05-14

Socialpsykiatriskt forum samlar anställda från socialtjänst, psykiatri men också forskare, brukare och anhöriga. Den nya texten visar vad medlemmar och styrelse vill uppnå.

Forum tycker till om riktlinjearbete

2008-05-14

Socialpsykiatriskt forum blev inbjuden för att ge synpunkter på de riktlinjer för psykosociala insatser som Socialstyrelsen arbetar fram. Styrelsens ledamöter Beatrice Toll och Ulf Grahnat deltog på träffen som var den 8:e maj.

Samling för doktorander

2008-05-14

Socialpsykiatriskt forum bjuder in doktorander inom det socialpsykiatriska området till träff i Dalarna

Utmärkelsen God Socialpsykiatri 2008

2008-04-02

Socialpsykiatriskt forum delar varje år ut en utmärkelse till verksamheter eller enskilda personer som utmärkt sig inom det socialpsykiatriska området. 2008 års pris delades mellan Catarina Brun, Hjälpmedelsinsitutet och träffpunkten och blåslampen www.viska.se. Läs motiveringen..

Metod, relation och värderingar

2008-03-12

Vi bad några personer reflektera och problematisera kring konferensens titel Möjlighetens metoder. Vi har hittils fått in två bidrag. Ett som handlar om betydelsen av relationen mellan personal och den som söker hjälp och en ett bidrag om behovet av en praktik och metoder baserad på värderingar.

Program till Mötesplats Boendestöd klart

2008-02-27

I flera spännande föreläsningar och femton delseminarier erbjuder dessa heltäckande konferensdagar senaste kunskap om stöd i hem och vardagsliv.

Mötesplats boendestöd

2008-02-18

Vad har Nationell psykiatrisamordning stora satsning på vardagsstöd och stöd i hemmet kommit fram till? Vad säger forskningen är verksamt i en boendestödjares arbete? Vad innebär den nya lagstiftningen om öppen psykiatrisk tvångsvård för kommunernas arbete? Dessa och många andra frågor är i fokus på Mötesplats boendestöd i slutet av maj.

Möjilghetens metoder fullbokad

2008-02-12

Intresset för årskonferensen Möjlighetens metoder har varit rekordstort.

Socialpsykiatriskt forum möter ministern

2008-01-10

Den 29:e februari möter en delegation från föreningens styrelse socialminister Göran Hägglund. Samtalet kommer handla om vilkten av de sociala perspektiven och vad det innebär för regeringens proposition.