Doktorander för socialpsykiatri

Under två dagar, den 30:e september och den 1:e oktober träffades 13 doktorander i Falun för att skapa ett nätverk för doktorander inom det socialpsykiatriska fältet.

Deltagarna representerade ett flertal lärosäten och discipliner. Värd för träffen var Högskolan Dalarna som gjort ett fantastiskt arbete med allt praktiskt, och stod dessutom för alla kostnader utöver boende och resa för samtliga doktorander.

Verkligheten är för oss i Socialpsykiatriskt Forum en komplicerad samverkan mellan biologiska, psykologiska, sociala och samhälleliga faktorer. Vi vill uppmuntra socialpsykiatrisk kunskapsutveckling samt forskning och debatt om hur samhället planerar och leder verksamheter som riktar sig till människor med psykisk ohälsa.

Läs mer...