Fakta om tvång

nventering av tvångsvården inom psykiatrin

En nationell inventering av alla som vårdas enligt LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård) och LRV (lagen om rättspsykiatrisk vård) den 6 maj i år visar att cirka 1 800 personer tvångsvårdades den dagen. Nästan hälften av landets 4 000 vårdplatser upptogs alltså av dessa patienter.

Totalt var 1 218 män och 607 kvinnor inlagda för tvångsvård den 6 maj. Dessutom var 1 241 personer på permission den dagen, vilket är 42 procent av dem som vårdas enligt LPT och 40 procent av dem som vårdas enligt LRV. Oavsett vårdform är de vanligaste diagnoserna schizofreni eller övriga psykoser.

Beläggningen under inventeringsdagen den 6 maj var hög (99 procent), med vissa variationer mellan landstingen.

- "Det är väldigt höga siffror även ur ett internationellt perspektiv" säger Nina Frohm som ansvarat för inventeringen.

Skillnaderna mellan olika landsting är stora när det gäller andel patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin. Norrbotten, Västernorrland och Sörmland är de landsting som har högst andel tvångsvårdade. Gotland och Bleking har lägst.

I rapporten presenteras uppgifter om regionala skillnader, antalet patienter inom de olika vårdformerna, deras kön och diagnoser. I början av 2009 presenterar Socialstyrelsen en mer omfattande beskrivning av analys av tvångsvårdens innehåll och utveckling.

Rapporten Tvångsvården 2008 - sammanställning från inventeringen den 6 maj 2008 finns i sin helhet på Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se, öppnas i nytt fönster

 

skriv även om nya öppenvårdstvångslagen....m kolla med ami r eller jof