Fler filmer om återhämtning

Filmen Leva mitt liv visades på Socialpsykiatriskt forums årskonferens 2008. Nu presenterar Cassandra film ytterligare filmer om psykisk ohälsa.

Genom Cassandra Film producerar Anna Eidem och Dan Ying film och sprider kunskap om återhämtning ofta kombinerat med föreläsningar. Dan som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa berättar om sin återhämtning från schizofreni.

Anna och Dan inger hopp om att återhämtning är möjligt och de pekar på vad professionella, anhöriga och andra i omgivningen kan göra för att underlätta återhämtning.

Läs mer om filmerna...