Partnerskap för ökad kunskap

I dagarna går ett erbjudande om samarbete ut till kommuner och landsting i Sverige. Socialpsykiatriskt forum har sedan 1992 verkat för att sprida kunskap om vård och socialt arbete med personer med psykiska funktionshinder. Nu erbjuder vi ett partnerskap där vi bistår med att arrangera mötesplatser, utbildningsdagar och konferenser.

Ta kontakt med vår samordnare om ni vill ta del av vår inbjudan till samarbete.

Kontakt:
david.ershammar(at)gmail.com
070-7166089