Flera initiativ för barns hälsa

Under november månad presenterades flera initiativ för att förbättra barns psykiska hälsa. Socialstyrelsen visade i en kartläggning att det saknas effektiva metoder för tidig upptäckt av barns psykiska ohälsa. Detta gäller såväl inom barnhälsovård, förskola, skolhälsovård och skola. Inom de specialiserade verksamheterna, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri, används ett mycket stort antal metoder. Det är svårt att veta om alla dessa metoder är effektiva, eftersom många av dem har bristande dokumentation.

Barns psykiska hälsa är också den fråga inom psykiatriområdet som Sveriges Kommuner och Landsting arbetar mest med. SKLs styrelsen presenterade nyligen ett dokument med 16 punkter för att främja barns och ungas psykiska hälsa. Ungefär samtidigt kom besked om att Sveriges Kommuner och Landsting får drygt 30 miljoner kronor av regeringen för att göra en pilotstudie i cirka åtta kommuner. Målet är att ta fram handlingsplaner som underlättar att barn och ungdomar som visar tecken på psykisk ohälsa får tidig hjälp på rätt nivå.

Läs mer på:

www.skl.se/psykiskhälsa
www.socialstyrelsen.se/Amnesord/psykiatri/