Socialpsykiatriskt forum möter ministern

Forum möter ministern

Den 29:e februari träffar delar av Socialpsykiatriskt forums styrelse socialminister Göran Hägglund.  Inom föreningen har det under tid funnits en oro för regeringen kommer att missa flera viktiga aspekter i den satsning som de nu planerar.

Under mötet kommer föreningen föra fram flera av de frågor som lyfts på möten och seminarier de senaste åren. Det handlar om problemet med stigmatisering och behovet av insatser för utveckling av bemötande och värderingar, situationen för personer från andra kulturer som drabbas av psykisk ohälsa, och inte minst barnperspektivet och behovet av att arbeta mer familje-orienterat inom socialtjänsten och psykiatrin.

Föreningen efterlyser också en högre ambition när det gäller rehabilitering och stöd till återhämtning. Ett grundläggande problem är att vården och stödet generellt är för omorgs- och sjukdomsinriktad. Konkreta insatser för att sprida kunskap och ambitiösa metoder som stöder till självständighet, utveckling och arbete. Detta tema uppmärksammas även på årskonferensen den 31 mars- 1 april i Stockholm.