Upprörda röster för Växtkraft

Flera medier har rapporterat om neddragningen av den socialpsykiatriska verksamheten Växtkraft med Gunnareds gård, Göteborg. Debattörerna hävdar att den i praktiken är nedlagd. Gunnared har de senaste femton åren tagit emot otaliga studiebesök och sågs tidigt som ett gott exemplen på kommunalt driven socialpsykiatrisk verksamhet, tillsammans med Solkraft i Skellefteå kommun. Verksamheten mottog Socialpsykiatriskt forums utmärkelse God Socialpsykiatri år 2003. 

I ett debattinlägg i Göteborgsposten den 24:e november hävdar Leif Stenberg att neddragningen får stora konsekvenser för de som dagligen haft sin gemenskap, sysselsättning och inkomst med stöd av verksamheten. I Göteborgs Fria tidning menar Emma Wissne att neddragningen hänger ihop med politikernas inställning att även verksamheter som sysslar med socialt arbete ska vara ekonomiskt lönsamma:
 
- Alla verksamheter bröts ner till små ekonomiska enheter där allt skulle gå runt. Följden blev att människor med ett förflutet inom psykiatrin ålades att dra in sammanlagt en miljon i inkomster. Listan på hur verksamheten togs ur händerna på brukarna och monterades ner kan göras lång.

I Psykologtidningen frågar sig Alain Topor hur detta kan genomföras i en tid då "det satsas på psykiatrin". RSMHs tidning Revansch! har i nr 4-5 2008 skildrat brukarnas kamp för verksamhetens överlevnad. Inför att beslutet skulle klubbas av stadsdelsnämnden tog några av brukarna mod till sig och gick till mötet. Där höll de två korta anföranden. De fick politikerna att gå emot sina tjänstemän och besluta att Zoo-Kraft, en del av rehabiliteringskedjan, skulle vara kvar. Men en dryg månad senare var ärendet uppe för beslut igen. Förslaget var bättre politiskt förankrat och beslut om nedläggning togs.

Läs debattinlägget i Göteborgsposten

David Ershammar