Överenskommelse för psykiatrisk heldygnsvård

 

På tre år ska 150 miljoner kronor gå till förbättring av psykiatrisk heldygnsvård. Det sätts i verket genom en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Landstingen ska, för att få ta del av medlen, rapportera alla former av tvångsåtgärder, vara deltagare i SKL:s utvecklingsprogram samt införa "genombrottsmetodiken".

Till regeringens hemsida och information om planerad förbättring av psykiaktrisk heldygnsvård

Till SKL:s hemsida och motsvarande information