En "air" av socialpsykiatri över Danmark

Handlingsplanens övergripande mål, som vilar på 29 initiativ, är att insatserna ska bli mer sammanhängande, tillgängligheten öka och omfattningen av ohälsan liksom dess svårighetsgrad ska åtgärdas. Socialpsykiatri är ett begrepp som ofta återkommer i den danska handlingsplanen.

Bland de 29 initiativen kan följande nämnas, varav ett par känns bekanta även på svensk mark:
Rättigheterna för patienter inom psykiatrin kommer att förstärkas (initiativ 1)
Samarbetsavtal mellan kommunerna och regionerna ska stärka samarbetet omkring insatserna (initiativ 5)
En kampanj för avstigmatisering drar igång (initiativ 27)

Till handlingsplanen från Ministeriet for sundhed og forebyggelse (pdf-fil) (på danska)