Norge kampanjar också

DN fortsätter serien av artiklar om attityder till psykisk ohälsa. "Är psykiskt sjuka människor våldsbenägna? Ska man vara rädd för dem? Okunskapen om psykisk ohälsa är stor." Så introduceras den andra artikeln i serien.

I denna artikel finns ett reportage från Norge där patient- och anhörigorganisationen Mental Helse driver en kampanj som vänder sig till ungdomar i syfte att avdramatisera och öka kunskapen om psykisk ohälsa. Den norska kampanjen är en del i en större kampanj som startade för tio år sedan.

DN har publicerat artikeln i elektronisk form. Den finns på underavdelningen "Insidan". Denna artikel fanns i papperstidningen den 8 december 2009.

Till DN:s hemsida och del 2 i artikelserien "Är du knäpp, eller?"