Konferens för chefer

Syftet med konferensen är att ge en inblick i vad evidensbaserad praktik innebär. En lotsning sker genom IMS guide "Att leda en evidensbaserad praktik", vilket är ett hjälpmedel i utvecklingsarbete, enligt Socialstyrelsens hemsida.

Sista anmälningsdag är den 26 oktober.

Till Socialstyrelsens hemsida med information om konferensen