Kvalitetsfrågor aktualiseras

Den indragna examensrätten är ett resultat av Högskoleverkets kritik av utbildningarna för bristande kvalitet. Samtidigt godtar stat och vårdgivare att terapeuter snabbutbildas. Sammantaget gör detta att kvalitetsfrågan aktualiseras både ur patient- och studerandeperspektiv

Läs hela nyheten från Sveriges Radio