GÄST-projektet får utmärkelse av Socialpsykiatriskt Forum

Gäst-projektet

Representanter för Gäst-projektet mottog utmärkelsen, från vänster: Anna Sundqvist, Flemming Hansen, Märta Söderberg. Foto: Inger Nilsson

GÄST-projektet var ett samverkansprojekt mellan fyra kommuner i Gästrikland; Gävle, Hofors, Ockelbo och Sandviken, brukarrörelsen och vuxenpsykiatrin i Gävleborg och pågick under åren 2006-2008. Projektets målgrupp var personer med psykiska funktionshinder som bor i ordinärt boende och som dels har behov av vård och behandling från landstingets vuxenpsykiatri, dels av stöd och omvårdnad från kommunernas boendestöd. Projektet syftade till att förbättra samverkan mellan kommuner och landsting och höja personalens kompetens för att åstadkomma ett kvalificerat, samordnat stöd till målgruppen.

Motiveringen till utmärkelsen God socialpsykiatri för 2009 lyder:

"GÄST-projektet får Socialpsykiatriskt Forums utmärkelse "God Socialpsykiatri" år 2009 för initiativet att utveckla samarbete med utgångspunkt i den enskildes medverkan och med dennes återhämtning som mål. Genom stärkt brukarinflytande, en ny modell för individuell planering och en satsning på kompetensutveckling om återhämtning har GÄST-projektet tagit viktiga steg i riktning mot ett socialpsykiatriskt arbetssätt."

Utmärkelsen delas ut den 30 mars i samband med att Socialpsykiatriskt Forum har sin årskonferens. I år hålls den på Storan i Göteborg och temat är "Med barnets ögon".