Psykisk ohälsa som utmaning och som viktig tendens

Hälso- och sjukvårdsrapporten 2009 "Bra kan bli bättre" har överlämnats till regeringen. I den sammanfattande delen uppmärksammas psykisk ohälsa i flera sammanhang. Dels finns ökad psykisk ohälsa med som en av "Tio viktiga tendenser", dels ingår psykisk ohälsa som en faktor vid underrubriken "Hantera det nya sjukdomspanoramat" under överskriften "Nio utmaningar inför framtiden". Dessutom tas psykisk ohälsa upp i samband med vårdgarantin. I detta sammanhang nämns särskilt situationen för äldre och för barn och unga samt det neuropsykiatriska området.

Till Socialstyrelsens hemsida där rapporten kan hämtas