Möjligheter som utmanar

Vad är en Möjlighetens metod? Denna fråga var utgångspunkten i Umeå och Göteborg som varit de senaste anhalterna för Socialpsykiatriskt forums konferensserie om återhämtning och rehabilitering. Efter fulla hus i norr och väster är det snart dags för Malmö och Stockholm.Socialpsykiatriskt forums sekreterare David Ershammar är gästbloggare på Sociala Nätet under februari och rapporterar från konferensen i Göteborg. 

Till Sociala Nätets gästblogg