Berättelse om livet med schizofrenidiagnos

Arnhild Lauveng berättar i den självbiografiska boken I morgon var jag alltid ett lejon om hur hon som 16-åring fick diagnosen schizofreni och om den tioårsperiod då hon till och från fick psykiatrisk vård. Idag arbetar hon som psykolog.

Författaren säger, bland annat, att det som ses som vanföreställningar och symtom har sin egen inneboende logik och mening. Därför, säger hon, " blir det så fel med behandlingsstrategier och information som fråntar folk förmågan att se sig själv som frisk "imorgon" och att veta att även om jag just nu befinner mig i en fårfälla, så kommer jag om ett tag springa över savannerna igen, för att jag bär lejonets möjligheter inom mig".

Läs en intervju i Svenska Dagbladet med Arnhild Lauveng (publicerad 27 mars 2009)


Gå till Schizofreniförbundets hemsida där boken kan beställas för 190 kronor