"Kokboken" tävlade

"Kokboken" är framtagen av Monica Rydén inom projektet KogniTek som bedrivs av Hjälpmedelsinstitutet.

Projektet har som syfte att förbättra och utveckla hjälpmedel för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Tävlingen avgjordes den 16 oktober.

Det finns också en liknande handbok om städning "Städboken".

Till Hjälpmedelsinstitutets hemsida där mer information finns om "Kokboken"