Krav på ny grundutbildning

Psykiatrin och socialtjänsten har stort behov av baspersonal som genomgått en grundutbildning. Men en sådan finns inte i dag. Därför uppmanar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) regeringen att genast ta fram en grundutbildning.

I ett brev till utbildningsdepartementet skriver SKL att Skolverket genast borde få i uppdrag att ta fram en nationell utbildning för baspersonal, till exempel skötare och boendestödjare.

- Tillgången till kompetent personal med rätt grundutbildning är avgörande för att patienter och brukare ska få den vård och sociala stöd som de behöver och har rätt till, säger Agneta Jöhnk, chef på avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL.

En grundutbildning har inte funnits sedan skötarutbildningen upphörde och ersattes med omvårdnadsprogrammet på gymnasiet.

Läs Sveriges Kommuner och Landstings brev till regeringen.

 

Information hämtad från www.skl.se