Från "familjer i kris" till "barn som far illa"

En ny avhandling från lärarutbildningen vid Malmö högskola visar att synen på barn i behov av särskilt stöd har förändrats, enligt socialvetenskap.se. Tidsandan för närvarande innebär att individerna ska anpassa sig till samhället. Tidigare fanns förväntningarna i den motsatta riktningen, enligt samma källa. Avhandlingens titel är "Kategoriseringar av barn i förskoleåldern - Styrning & administrativa processer", författad av Kristian Lutz.

Länk till avhandlingen (pdf-fil)