Serien "Piller eller prat"

Del 9 i Svenska Dagbladets serie inleds enligt följande:

"Det kom som en stormvind och svepte in över landet. För några år sedan var det nästan ingen som hade hört talas om begreppet evidensbaserad. Nu har plötsligt alla politiker och andra beslutsfattare lärt sig att de ska kräva att allt vårdande och stödjande arbete med människor inom kommuner och landsting ska vara evidensbaserat, eller snarare: metoderna som används ska vara evidensbaserade. Samtidigt hörs det ljudliga protester mot denna utveckling."

Till SvD:s hemsida och del 9 i serien "Piller eller prat" där också länkar finns till de övriga artiklarna i serien