Jämförelser av hälso- och sjukvård

I rapporten med jämförelser av kvalitet och effektivitet i hälso- och sjukvård avseende år 2009 finns ett särskilt kapitel som avhandlar "psykiatrisk vård". Avsändare är SKL och Socialstyrelsen och området psykiatri berörs även i andra kapitel än det rubricerade.

Till Socialstyrelsens hemsida där de öppna jämförelserna för år 2009 kan hämtas