Regeringen visar upp arsenalen

I skrivelsen "En politik för personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning" visar regeringen att tyngden är lagd på områden som berör barn och unga, sysselsättning, kompetens och evidens samt kvalitet och utveckling. - "Skrivelsen är ett viktigt dokument för det fortsatta arbetet inom psykiatrin. Människor som drabbas av psykisk sjukdom har länge mött ett system med stora brister: långa väntetider, brister i kunskap och forskning och svårigheter för olika instanser att samarbeta på ett bra sätt", säger socialminister Göran Hägglund i pressmeddelandet.

Läs hela pressmeddelandet på regeringskansliets hemsida