Psykiatrisk tvångsvård innebär ansvar

Vård som sker emot den vårdades vilja ska vara allsidig, grundas i en vårdplan och baseras på kunskap. Alla inblandade aktörer behöver dra sitt strå till stacken för att denna tungt belastade vårdform ska kunna utvecklas. Bland annat finns utrymme för ökat familjestöd och psykologiska insatser. Det är slutsatser som Socialstyrelsen dragit av en endagsinventering, enligt ett pressmeddelande.

Från Sveriges kommuner och landsting kommenteras inventeringen av Ing-Marie Wieselgren, handläggare av psykiatrifrågor. - Vi vet att de vårdplatser som finns i landet är hårt belastade men vi skulle behöva detaljkunskaper om läget för att veta vilka åtgärder som är mest effektiva, säger hon, enligt ett meddelande på hemsidan. Ett förändringsarbete bedrivs och förväntas få positiva effekter, enligt samma källa.

Läs om Socialstyrelsens inventering

Läs SKL:s kommentar