Satsning för bättre attityder

- Attityder, värderingar och fördomar om personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning leder ofta till diskriminering, stigmatisering och ett ovärdigt bemötande. Det får också till följd att människor inte blir insläppta i olika sammanhang. Det gäller inte minst på arbetsmarknaden.

Detta skriver regeringen i ett pressmeddelande. De har beslutat att myndigheten Handisam i samarbete med brukar-, patient och anhörigorganisationernas nätverk, Nationell samverkan för psykisk hälsa skall ta fram ett program för hur denna situation kan förändras. I oktober ska de redovisa planen för regeringen. Regeringen avsätter sammanlagt 24 miljoner under 2010 och 2011 för insatser mot stigmatisering.

Handisams generaldirektör välkomnar beslutet:

- Vi är glada och stolta att få det här uppdraget. Den psykiska ohälsan har många ansikten och kan vi bidra till att öka människors förståelse för medmänniskor med psykisk ohälsa så kan utanförskapet brytas, säger Carl Älfvåg, generaldirektör på Handisam.

Anki Sandberg som är samordnare på NSPH meddelar att föreningslivet kommer bli mycket aktivt i detta arbete.

- Trots att psykisk ohälsa är en vanlig sjukdomsorsak i alla åldrar och samhällsgrupper, är det alltför vanligt att våra medlemmar bli dåligt bemötta och negativt särbehandlad när de söker jobb eller tar nya kontakter.

Läs mer i regeringens pressmeddelande
Läs mer i Handisams pressmeddelande