Sveriges kommuner och landsting håller seminarium den 29 maj

Seminariet utgår från boken "Nu åker jag slalom. Om olika perspektiv på återhämtning vid psykisk ohälsa".
Vid detta seminarium vänder sig SKL till förtroendevalda, intresseorganisationer och anställda inom socialtjänst, psykiatri, primärvård, försäkringskassa och arbetsförmedling.

Länk till SKL:s hemsida, mer detaljerad information och inbjudan