Sociala företag - ett hållbart alternativ

Regeringens initiativ kring sociala företag som arbetsmarknad och rehabilitering för personer med psykiska funktionshinder har ökat intresset och kunskapsbehovet hos många yrkes- och brukargrupper.  

Nu finns dokumentation från de två dagar i november då sociala företag från hela Sverige träffades på en mässa i Kulturhuset i Stockholm. Mässan lockade nästan 1500 besökarna. I flera seminarier lyftes framtidsfrågor och tips för hur man kommer igång med sociala företag. 

Nu släpps också en ny bok om sociala företag. Den är skriven av Bosse Blideman och Eva Laurelii. Huvuddelen av boken Sociala företag vidgar arbetsmarknaden bygger på fem konkreta exempel på sociala företag med olika bakgrund, inriktningar och medlemsgrupper som visar vad det kan vara i praktiken.

I presentationen av boken beskrivs att sociala företag utgör en möjlighet till arbete för människor som står utanför arbetsmarknaden. De arbetar med delaktighet och empowerment som grund och vidgar vår syn på vad som är arbete och på människors möjlighet att delta på marknaden.

Läs dokumentationen av Sociala företagsmässan

Läs mer om boken Sociala företag vidgar arbetsmarknaden