Tema kompetensutveckling

Videnscenter for Socialpsykiatri ger regelbundet ut temanummer som är tillgängliga via internet. Det aktuella numret har kompetensutveckling som huvudtema.

Temanumret, som är på 32 sidor, innehåller många artiklar och reportage.

Läs exempelvis ett reportage från träffpunkten "Mamma Mia" i Köpenhamn. Några av medarbetarna framhåller vikten av utbildning; " varje gång vi har varit på kurs förstår vi något nytt hos oss själva. Det gör att vi kan vara till ett bättre stöd för brukarna". De ser utbildning som ett skydd mot utbrändhet.

Från en annan träffpunkt betonas att sådana verksamheter ska erbjuda något mer än en kopp kaffe och ett samtal. För att nå dit har en särskild utbildning satts upp för medarbetare vid denna typ av enheter.

Läs också en artikel om de danska kommunerna som ser sig ha fått ett mer komplicerat uppdrag i och med uppgiften att i verksamheterna möta människor med svårare problem. I den artikeln betonas att medarbetarna behöver ha en klar uppfattning om sin egen roll. För att förstå sin roll behövs en insikt om socialpsykiatrins utveckling och historia, och av psykiatrins organisering i dels en behandlings- dels en socialpsykiatrisk gren.


Till Socialpsykiatri och temanumret om kompetensutveckling (pdf-fil) (på danska)