Stärkande vecka för klubbhusen

Under en veckas tid, 19 till 23 januari, genomfördes ett seminarium på Ersta Sköndal Högskolas Campus under namnet European Empowerment Seminar. Ansvariga för seminariet var Fountain House Stockholm i samarbete med Fountain House New York. Inbjudan hade gått direkt till ett antal europeiska klubbhus och de klubbhus som deltog var Mosaic Clubhouse från London, England, Helsingfors klubbhus, Finland, Club Itaca, Milano, Italien, Warsaw Fountain House, Polen, Göteborgsfontänen, represenatanter från Falkenbergs och Båstads klubbhus, representanter för Sveriges Fontänhus, representanter från the International Center for Clubhouse Development (ICCD), representanter för European Partnership for Clubhouse Development (EPCD) samt Fountain House New York, USA.Olika resurspersoner deltog under veckan med sina respektive kompetenser. Totalt engagerade seminariet cirka 35 personer.

Syftet med seminariet var att stärka klubbhusen i respektive länder och att framför allt Fountain House New York bidrog med sina erfarenheter och kunnande avseende arbetet i klubbhus. ICCD bidrog med att blicka in i framtiden vad gäller vår internationella klubbhusrörelse. ICCD betonade vikten av kvalitet och betoningen på certifiering av klubbhus. Situationen idag är att många klubbhus säger sig arbete enligt klubbhusmodellen men inte är certifierade. Här måste kraven bli tydligare från ICCD.

EPCD presenterade en plan för att ta klubbhusrörelsen ytterligare steg framåt i Europa. Man har skissat på ansökan till EU om medel för att kunna bygga en fast organisation i Europa som en gren av ICCD.

Seminariet behandlade frågor som ledarskap, på olika sätt stärka de anställda och medlemmar i sina respektive roller, (empowerment), forskning och vikten av en fungerande statistik, samarbete med psykiatrin enligt en modell som presenterades av Fountain House New York, klubbhusens respektive styrelsers viktiga arbete, hur man ska tänka när man söker finansiering och sponsring. Mycket intensiva dagar där diskussionerna fortsatte till långt in på kvällarna. En utvärdering av seminariet ska sammanställas av Fountain House New York men den är i skrivande stund inte klar. Intrycket är dock att alla var mycket nöjda med veckan och att man fått med sig många bra saker, idéer och strategier att arbeta vidare med vid hemkomsten till sitt eget klubbhus.

En av höjdpunkterna var att seminariet gästades av vår socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson. I sitt anförande gav hon mycket beröm till klubbhusen som verksamhet för personer med psykiska funktionshinder. Ministern var väldigt tydlig med att de förändringar som trädde i kraft i socialförsäkringen den första januari i år, de förändringar som gäller de som har sjukersättning och möjligheten att återgå in arbete, till största delen är Sveriges Fontänhus förtjänst.

Ulph Holmgren/Founain House Stockholm