Sociala skillnader består

I sammanfattningen skriver avhandlingens författare, Stefan Fors, att "det finns sociala skillnader i sannolikheten att överleva till en hög ålder, samt i risken för hälsoproblem och dödsrisk bland äldre personer i Sverige. Dessa skillnader formas av ojämlika levnadsförhållanden under livsförloppet som påverkar hälsan senare i livet."

Avhandlingen består av fyra delstudier. Den är skriven på engelska, förutom en sammanfattning på svenska.

Till sida där avhandlingen kan laddas ner i fulltext