Förslag till uppdatering

I Dagens Nyheter (DN), pappersupplagan söndag 14 februari, kan man läsa att innehållet i förslaget kommer att få stor betydelse för behandlingen av psykiskt sjuka, även i Sverige.

Diagnosmanualerna DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) tas fram av det amerikanska psykiatrikerförbundet (American Psychiatric Association).

Förslaget som nu lagts fram kommer att kunna kommenteras fram till den 20 april.

DSM5 ska vara klart att tas i bruk år 2013 och ersätter då sin föregångare DSM4.

I den nämnda DN-artikeln uttalar sig några svenska experter om förslagen i DSM5.

Till hemsidan för DSM5 där man kan läsa om de föreslagna förändringarna (på engelska)