"Ingen är perfekt"

"Ingen är perfekt. Ändå utformas samhället utifrån att vi alla har full funktionsförmåga, en norm som ingen kan leva upp till. Konsekvensen är att ett stort antal människor utestängs från att delta i samhället. Många av dessa finns i Handikappförbundens medlemsorganisationer". Så inleder Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden, sin debattartikel i "Dagens Samhälle".

Till "Dagens Samhälle" och debattartikeln av Ingrid Burman