Ovanligt många berättar

I artikeln "Berättelser från psykets mörker" skriver Ingrid Elam att just berättelser om psykisk sjukdom inte är något nytt. Det nya är att under senare tid berättas det inte om psykisk sjukdom från utsidan utan berättelserna kommer från dem som själva har upplevt sådan ohälsa, från insidan. Artikelförfattaren ser detta som ett tecken på att det som förr var en avvikelse har blivit mer som något vardagligt och mänskligt.

Artikeln finns i Dagens Nyheter (DN).

Till hemsidan för DN och artikeln "Berättelser från psykets mörker"