EUFAMI-nätverk inriktning barn

Enligt en pressrelease från organisationen EUFAMI har ett nätverk bildats. EUFAMI (European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness) arrangerade konferensen "The forgotten children" i Vilnius den 26-27 november 2009. Huvudtema för konferensen var barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Som en fortsättning på konferensens tema bildas nätverket "Friends of the Forgotten Children".

EUFAMI grundades 1990 vid en kongress i Belgien, "där anhörigvårdare från hela Europa gav uttryck för sin hjälplöshet och vanmakt över att leva med allvarlig psykisk sjukdom. De beslutade sig för att samarbeta för att hjälpa både sig själv och de personer som de vårdade. EUFAMI är en demokratisk organisation som är registrerad som en ideell, internationell organisation i Belgien. Vi har som ständigt åtagande att förbättra vården och välbefinnandet för psykiskt sjuka människor" (citerat från EUFAMI:s hemsida).

Till EUFAMI:s hemsida och pressreleasen om det nybildade nätverket (på engelska)