Utsatta barn - var får de hjälp?

"Hela 28 procent av landets kommuner saknar en socialjour som kan ge akut professionellt stöd dygnet runt". Det kan man läsa om i ett pressmeddelande från Socialstyrelsen.

Vidare framgår av pressmeddelandet att detta är en första öppen jämförelse inom den sociala barn och ungdomsvården. Under innevarande års mätningar är socialtjänstens förutsättningar att möta utsatta barns behov ett huvudtema. Under den närmaste tiden ska indikatorer för socialtjänstens insatser för öppenvård, familjehemsvård och institutionsvård utvecklas.

Till hemsidan för Socialstyrelsen och pressmeddelandet " Stora kommunala skillnader i stöd till utsatta barn"