Tillställning om inställning

Årskonferensen "Tillställning om inställning" hålls den 23 april i Stockholm på Bonnier
konferenscenter. Temat är stigmatisering och diskriminering vid psykisk ohälsa och hur vård och stöd
kan erbjudas på ett sätt som inte är stigmatiserande.

Som samarbetspartners finns Handisam tillsammans med Nationell samverkan för psykisk hälsa i Attityduppdraget, Hjälpmedelsinstitutet och Sveriges Kommuner och Landsting.

Graham Thornicroft är huvudtalare. Han är en av de mest framträdande forskarna inom socialpsykiatri, känd genom sitt författarskap och sin ledande roll när det gäller frågor om hur samhälle och vårdgivare kan agera mot diskriminering av psykiskt funktionshindrade.

Till programmet