Tjänstemän och ministrar för inspiration och samverkan

Tyngdpunkten för konferensen "Från ambition till handling" är lagd på regeringens satsningar inom områdena psykiatri, stöd och service till personer med psykisk funktionsnedsättning samt främjande av psykisk hälsa, enligt ett pressmeddelande på regeringens hemsida. Vidare finns syftet att inspirera till samarbete och kontakt mellan vad som är på gång inom statliga myndigheter, landsting och kommuner, med flera aktörer.

Konferensen hålls i Stockholm den 4 maj 2010

Till regeringens hemsida och konferensprogrammet (pdf-fil)