Konferenser Agenda 50

På tolv platser, under september till november månad, hålls endagskonferenser där deltagarna får tillfälle att sätta sig in i rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Konferensen riktar sig till politiker och tjänstemän i kommun, region och landsting, samt representanter från handikapprörelsen.

Konferenserna är kostnadsfria. Bland arrangörerna finns Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Till hemsidan för Handisam och mer information om konferenserna