Lista över motioner

De inlämnade motionerna under den allmänna motionstiden till riksmötet 2010/2011 uppgick till 3 204. En sökning bland de inlämnade motionerna med sökordet "psykisk" gav 167 träffar. Där finns till exempel motioner om personligt ombud, barn och ungdomars hälsa, suicidprevention, elevhälsa, utsatthet för kvinnor med funktionsnedsättning, hemlöshet, asylsökande, arbetsmarknad för människor med psykisk funktionsnedsättning, barnfattigdom med mera.

I träfflistan finns också träffar som rör exempelvis jaktförbud, cancersjukdomar, klinisk läkemedelsprövning, skyddsombud, ensamarbete, ofrivillig barnlöshet, tv-sändning av rättegångar, djurhälsa, omskärelse, surrogatmödraskap med mera.

Under den allmänna motionstiden till förra årets riksmöte var de inlämnade motionerna som gav träffar på sökordet "psykisk" något fler än till innevarande års riksmöte.

Motioner är förslag som riksdagsledamöter lämnar till riksdagen.

Till riksdagens hemsida och listan över träffar på sökordet "psykisk" bland de inlämnade motionerna