Tänk barn, förälder, familj

I nyhetsbrev nummer 1/2010 från den brittiska regeringens satsning New Horizons - towards a shared vision for mental health - puffas det bland annat för en skriftlig guide vilken är inriktad på att hjälpa föräldrar med psykisk ohälsa. Guiden vänder sig till personal inom psykiatri och barnverksamheter och till studerande. Den kan också fungera informativt för föräldrar i behov av hjälp och stöd.

New Horizons towards a shared vision for mental health - är ett övergripande program med två huvudsyften i Storbritannien
• att förbättra befolkningens psykiska hälsa
• att förbättra kvaliten och tillgängligheten till vård, stöd och service för dem som är i behov av sådana insatser

Till Social care institute for excellence (SCIE) för mer information och länk där guiden kan laddas ner (på engelska)