Förstärker verksamhetsuppföljning och statistik

"Nytt om NU" 5/ 2010, handlar om att människor med psykisk problematik har sämre tillgång till somatisk vård i jämförelse med andra medborgare. Nyhetsbrevet innehåller även en artikel om att förbättra verksamhetsuppföljning och statistik inom psykiatriområdet, inklusive tvångsvård.

Till Socialstyrelsens hemsida där Nytt om NU nr 5/2010 kan laddas ner