Förstahjälpenkurs i psykisk hälsa

I nyhetsbrev 8/2010, från Socialstyrelsens NU-enhet, informeras bland annat läsa om en utbildningssatsning i "Första hjälpen i psykisk hälsa". Den kommer att genomföras av Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa vid Karolinska Institutet (NASP) och startar under våren.

Till att börja med rör det sig om en pilotstudie med utgångspunkt i det australien¬siska utbildningsprogrammet The Mental Health First Aid Training and Research Program (MHFA).

Till hemsidan för Socialstyrelsen och Nytt om NU8/10 (pdf-fil)