Om vård vid depression och ångest - patientversionen

Socialstyrelsen har tagit fram en version av de nationella riktlinjerna när det gäller vård vid depression och ångest; "Depression och ångestsyndrom - vad du kan göra och vad vården bör göra: Rekommendationer ur nationella riktlinjer". Denna version vänder sig till patienter. Versionen kan också vara en tillgång för anhöriga till människor med depression och ångest.

Det är av vikt, skriver Socialstyrelsen i introduktionen, "att vården är tillgänglig och skapar en god kontinuitet för dig genom hela sjukdomsförloppet."

Till Socialstyrelsen och nedladdningssidan av "Depression och ångestsyndrom - vad du kan göra och vad vården bör göra: Rekommendationer ur nationella riktlinjer"