Kostnadsfri utbildning om hjälpmedel

Hjälpmedelsinstitutet genomför utbildningar om kognitiva hjälpmedel till profession, brukare och anhöriga.

Psykiska funktionshinder, vilka hjälpmedel och produkter som finns samt vilka hjälpmedel som är förskrivningsbara, är delar av innehållet i utbildningen, enligt Hjälpmedelsinstitutets hemsida.

Till Hjälpmedelsinstitutet och mer information om utbildningen