Utvecklingsmedel från HI

Hjälpmedel i fokus, ett projekt vid Hjälpmedelsinstitutet (HI), fördelar utvecklingsmedel till företag, kommuner, landsting, organisationer, universitet och högskolor med flera. Medel kan sökas för att utveckla produkter, tjänster eller metoder för personer med psykisk funktionsnedsättning. Ansökningstiden för omgång två och tre går ut den 22 mars respektive 21 september.

Hjälpmedel i fokus är ute på turné i landet samt medverkar vid mässor och konferenser.

Till projektets hemsida med mer information om utvecklingsmedlen samt information om turnéplan och andra framträdanden.