15 ansökningar beviljades medel

Regeringen har givit Hjälpmedelsinstitutet i uppdrag att utveckla och informera om bra hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Projektet Hjälpmedel i fokus - för personer med psykisk funktionsnedsättning pågår under tre år, mellan 2009-2011, skriver Hjälpmedelsinstitutet.

Varje projektår delas fem miljoner kronor ut som utvecklingsmedel till nya idéer och metoder.

Till Hjälpmedelsinstitutets hemsida och information om fördelningen av utvecklingsmedel i första omgången år 2010