Uppdaterad Hjärnkoll

Hemsidan för Hjärnkoll-kampanjen har uppdaterats inför Världsmentalhälsodagen. Flera berättelser finns upplagda och en ny undersökning av den psykiska ohälsan hos det svenska folket presenteras.

Hjärnkoll är ett regeringsuppdrag som bedrivs åren 2010 och 2011. Uppdraget utförs av Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) tillsammans med Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH).

Till hemsidan för Hjärnkoll